Werken met gezins- & relatie sculpturen

Bij de gezinssculptuur en relatiesculptuur wordt met behulp van instrumenten een beeld neergezet dat weergeeft hoe iemand sociale en relationele betrekkingen waarneemt. De vraagstelling en het thema worden, door de instrumenten op te stellen en te gaan bespelen, hoorbaar en zichtbaar gemaakt en er komt ruimte vrij voor de emotionele beleving. Deze methode biedt mogelijkheden om inzicht te krijgen in de achtergrond van de eigen thematiek en problematiek, en biedt een nieuw perspectief op de eigen realiteit en betekenisvolle relaties en thema’s (Verburgt, 2007, 2015).

Het begrip muzieksculptuur is opgebouwd uit drie relevante psychologische theorieën: de communicatietheorie van Watzlawick  waarin met name ‘het begrijpen’ van de muzikale interacties van belang is; de systeemtheorie, waarbij inzicht in de samenhang van de (muzikale) interactie- en belevenisprocessen door het zetten van de sculpturen plaatsvindt; en de oplossingsgerichte theorie, waarin het uitgangspunt van het sociaal constructivisme, het beleven van subjectieve waarheden, door middel van het zetten van sculpturen tot nieuwe oplossingen, vragen en antwoorden kan komen. Er zijn drie uitgangspunten te beschrijven in het werken met muzikale sculpturen:

1: Binnen de vrije improvisatie en muzikale dialogen het spel van iemand waarnemen betekent de wijze waarnemen waarop iemand verbaal en non verbaal communiceert.

2: Als iemand vrij improviseert, handelt, voelt en denkt iemand zoals hij of zij in alledaagse (verbale en non-verbale ) communicatiecontexten handelt, voelt en denkt.

3: Nieuwe mogelijkheden binnen de vrije improvisatie zijn nieuwe handelingsmogelijkheden in andere (verbale en non-verbale) communicatie contexten.

Vragen?

Bel: 0646222071 of mail naar info@perspectief-inzicht.nl

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven