Doelstellingen & Visie

Algemene doelstellingen

1. In beeld brengen van persoonlijke en professionele motivatie, drijfveren en huidige effectiviteit binnen teams en organisaties.
2. Inzicht verkrijgen in eigenheid, eigenaarschap en in kaart brengen van gedachten, gevoelens,  gedragspatronen en overtuigingen.
3. Ontdekken van persoonlijke resources.
4. Herstel van zelfregie en autonomie.
5. Ontdekken van nieuwe perspectieven en handelingsmogelijkheden.

Uitgangspunten van Perspectief In-Zicht

Het waarnemen, observeren en veranderen van muzikale structuren, communicatie- en interactiepatronen, is een spiegel en staat analoog voor het veranderen van verbale en non-verbale communicatiestructuren en patronen in het dagelijkse leven. Psychische processen die zich in de mens afspelen (zowel cognitief, emotioneel als communicatief) weerklinken in de wijze waarop hij/zij zich in de muziek uitdrukt en met andere in muzikaal dialoog treedt.

  • Werken met perspectieven

Bij dit fenomeen speelt het kijken en luisteren naar ‘nieuwe situaties’ een belangrijke rol.

Binnen de communicatiestructuren wordt met nieuwe rollen en posities gewerkt die nieuwe perspectieven voor het individu, een team en de organisatie kunnen opleveren.

Het thema, onderwerp en vraagstuk als een levensscenario en levensscript kunnen zien, is een essentieel onderdeel van deze systemische coachingspraktijk. Muzikale rolwisseling en het veranderen van muzikale posities creëren nieuwe perspectieven.

  • Waarneming

De waarneming vanuit de verschillende posities roept bij de deelnemers nieuwe emoties, gedachten en gevoelens op die tot nieuw gedrag kunnen leiden.

Door het thema en vraagstuk als een ‘dynamisch systeem’ te zien, kan het leiden tot nieuwe en beter werkende denksystemen en nieuwe handelingsmogelijkheden met nieuwe positieve gevoelsmatige ervaringen. Daarmee kan een doorbraak plaatsvinden van oude ‘disfunctionele gedragspatronen’. De gedachten, gevoelens en handelingen omtrent stressgerelateerde en spanningsverhogende situaties, interacties en interne psychische processen worden middels de muzikale parameters zoals dynamiek, tempo, harmonie, ritme, klank, melodie en stilte uitgewerkt. Deze parameters kunnen weer tot verrassende nieuwe perspectieven leiden voor de deelnemers, waarbij juist onbewuste processen weer inzichtelijk en daarmee bewust gemaakt kunnen worden.

  •  Werken met Hypothesen

Hypothetische vragen zoals: “Hoe zou het zijn als.. Stel dat de rol van jou.. Hoe zou de situatie dan zijn?”, zijn zeer effectief om verstarde patronen los te maken en de vrijheid en ruimte te voelen om oude overtuigingen te doorbreken.

In combinatie met het creëren van nieuwe (muzikale) handelingsmogelijkheden komt de deelnemer op een speelse manier tot nieuwe gedachten, gevoelens en fysieke ontspanning. Hierbij ervaren velen weer plezier en energie.

Visie

Ieder mens is uniek en op zoek naar een zo goed mogelijk emotioneel welbevinden en balans. Ieder mens heeft dan ook talenten en een zelf herstellend vermogen, waarin hij/zij weer in staat is om het psychologische welbevinden te vinden en te herstellen. Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat iedereen toegang heeft tot zijn/haar eigen potentiaal en resources die een gezonde balans (fysiek, mentaal en emotioneel) mogelijk maken.

Samen gaan wij op zoek naar jouw ‘disbalans’ en naar jouw ‘balans potentiaal’ waar je weer vanuit de zes dimensies (zie einde van de pagina) van het psychologische welbevinden kunt putten.

Uit onderzoek (WHO) is gebleken dat er vooral drie componenten van een welbevinden zijn:

  1. De subjectieve ervaring van welbevinden (emotioneel welbevinden).
  2. Het effectief functioneren in de zin van zelfrealisatie (psychologisch welbevinden).
  3. Het effectief functioneren in de maatschappij (sociaal welbevinden).

Van hieruit zijn de 6 dimensies van het psychologisch welbevinden ontstaan: Doelgerichtheid, persoonlijke groei, autonomie, omgevingsbeheersing, zelfacceptatie en positieve relaties.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven