Beroepscode en klachtenregeling

De eigenaar van Perspectief In-Zicht (Monica Wagner) is lid van de Landelijke Vereniging voor Supervisie & Coaching (LVSC), lid van de Vereniging van Vitaliteitkunde en aangesloten bij het register van de RBCZ en daarmee gehouden aan de VIV gedragscode en ethische code. Dit geldt ook overkoepelend voor de LVSC gedragscode.

Heb je klachten over een behandeling en komen wij er samen niet uit? Dan kun je een klacht indienen bij de VIV (https://vivnederland.nl/over-ons/klachtenprocedure).
Voorafgaand aan de behandeling of therapie dien je een informed consent te ondertekenen.

Daarnaast is Perspectief In-Zicht bekend met de meldcode Huiselijk geweld en handelt de praktijk dan ook conform met de meldcode Huiselijk geweld.

Klachtenprocedure Perspectief-inZicht

Voordat je een klacht indient bij de VIV adviseert Perspectief In-Zicht om de klachtenprocedure te lezen en word je aangeraden altijd eerst jouw klacht voor te leggen aan jouw behandelaar. Probeer er samen uit te komen. De behandelaar moet in het kader van de wet Wkkgz de gelegenheid krijgen om jouw klacht met je op te lossen.

Je kunt jouw klacht via de telefoon, e-mail of per brief kenbaar maken. Onderstaand formulier kun je als hulpmiddel gebruiken voor het kenbaar maken van jouw klacht. Mail het ingevulde formulier naar het secretariaat van de VIV, info@vivnedeland.nl.

Klachten, die anoniem worden ingediend, kan de VIV op juridische gronden niet in behandeling nemen. Heb jij nog vragen over de procedure of anderszins dan kun je contact opnemen met het VIV-secretariaat via telefoonnummer 035 6954105.

Klachten worden in behandeling genomen in overeenstemming met de klachtenprocedure.

Uw gegevens

Naam           :                        Geslacht:  Man     Vrouw

Adres           :      

Postcode       :      

Woonplaats    :      

Telefoonnr.    :      

E-mailadres   :      

Informatie over uw behandelaar

Over welk VIV-lid heeft u een klacht:      

Omschrijving klacht:      

Wat is er gebeurd?      

Wanneer is dit gebeurd?      

Tegen welke gedraging van de behandelaar richt zich uw klacht?      

Eventuele aanvullende informatie:      

Heeft u uw klacht voorgelegd aan de behandelaar:      

Heeft u uw klacht schriftelijk ingediend bij de behandelaar:      

Datum:      

Handtekening:

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven